Den helstøbte Isodorstøbning

Isodorforingen er en letbeton foring uden samlinger. Den er godkendt af boligministeriet, MK-1032 og / 0695. Isodorforingen sikrer mod løbesod og kondensvand og giver en bedre brændselsøkonomi. Isodors første produkt var den helstøbte, isolerende letbetonstøbning udviklet af Theodor Kristensen. Denne foring udstøbes i den bestående skorsten og er uden samlinger. Denne type skorstensforing er den…

Krav til skorstene

Ny skorsten? Skorstene og røgrør skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning eller sundhedsmæssige gener. Skorstene skal have en sådan udformning, lysnings-areal og højde, at der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Fyring med fast brændsel stiller særlige krav til højden, da skorstenen ikke alene skal kunne suge…

Tips til brændeovn

Fra d. 1/6-2008 er det ulovligt at købe eller sælge brændeovne og andre fastbrændsles fyringsanlæg, hvis der ikke foreligger en prøvningsattest. Vær derfor især opmærksom på dette såfremt der vælges en brugt ovn. Ejeren skal opbevare prøvningsattesten så længe fyringsanlægget er tilsluttet, og ved evt. videresalg skal attesten følge med. Hvis brændefyring kun er tænkt…

Sikkerhed for din skorstensfejer

– et fælles ansvar! Arbejdsmiljøloven stiller skærpede krav til skorstensfejernes sikkerhed, da der i de senere år er sket en del alvorlige arbejdsulykker indenfor faget. Dit hjem er skorstensfejerens arbejdsplads og det betyder, at du som husejer også involveres i de ændringer der skal til, for at skorstensfejningen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er, pga.…

Besøg af skorstensfejeren

“Får vi lidt hjælp, inden vi kommer, gør det skorstensfejningen meget lettere”.Dit hjem er skorstensfejerens arbejdsplads. Skorstensfejeren har derfor behov for din hjælp for at gøre sit job bedst muligt. Når du får en meddelelse om, at skorstensfejeren kommer, er det en hjælp, hvis du sørger for, at følgende er gjort inden: Der er ryddet…