Fyr med god samvittighed.

Det at fyre med brænde er ensbetydende med en hyggeligt knitrende brændeovn på kolde vinterdage. Det er som om vi har gemt lidt af sommerens sol og varme i ovnens flammer. Og det har vi faktisk også. Den energi der frigøres når træet brænder, er solens energi. Når planter gror, omdanner de ved hjælp af…

Krav til skorstene

Ny skorsten? Skorstene og røgrør skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning eller sundhedsmæssige gener. Skorstene skal have en sådan udformning, lysnings-areal og højde, at der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Fyring med fast brændsel stiller særlige krav til højden, da skorstenen ikke alene skal kunne suge…

Tips til brændeovn

Fra d. 1/6-2008 er det ulovligt at købe eller sælge brændeovne og andre fastbrændsles fyringsanlæg, hvis der ikke foreligger en prøvningsattest. Vær derfor især opmærksom på dette såfremt der vælges en brugt ovn. Ejeren skal opbevare prøvningsattesten så længe fyringsanlægget er tilsluttet, og ved evt. videresalg skal attesten følge med. Hvis brændefyring kun er tænkt…