Alliker og skorstene

Når foråret nærmer sig, starter fuglenes redebygning. Desværre har alliker en forkærlighed for at anvende skorstene til det formål. Også selvom den er i brug! Bor man i et hus med skorsten, skal man derfor være meget opmærksom. Viser allikepar stor interesse for husets skorsten, kan redebygning forhindres ved at anvende allikeriste. Redebygningen kan medføre…

Besøg af skorstensfejeren

“Får vi lidt hjælp, inden vi kommer, gør det skorstensfejningen meget lettere”. Dit hjem er skorstensfejerens arbejdsplads. Skorstensfejeren har derfor behov for din hjælp for at gøre sit job bedst muligt. Når du får en meddelelse om, at skorstensfejeren kommer, er det en hjælp, hvis du sørger for, at følgende er gjort inden: Der er…

Sikkerhed for din skorstensfejer

– et fælles ansvar! Arbejdsmiljøloven stiller skærpede krav til skorstensfejernes sikkerhed, da der i de senere år er sket en del alvorlige arbejdsulykker indenfor faget. Dit hjem er skorstensfejerens arbejdsplads og det betyder, at du som husejer også involveres i de ændringer der skal til, for at skorstensfejningen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er, pga.…

Fyr med god samvittighed.

Det at fyre med brænde er ensbetydende med en hyggeligt knitrende brændeovn på kolde vinterdage. Det er som om vi har gemt lidt af sommerens sol og varme i ovnens flammer. Og det har vi faktisk også. Den energi der frigøres når træet brænder, er solens energi. Når planter gror, omdanner de ved hjælp af…

Krav til skorstene

Ny skorsten? Skorstene og røgrør skal udføres og installeres, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning eller sundhedsmæssige gener. Skorstene skal have en sådan udformning, lysnings-areal og højde, at der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Fyring med fast brændsel stiller særlige krav til højden, da skorstenen ikke alene skal kunne suge…

Tips til brændeovn

Fra d. 1/6-2008 er det ulovligt at købe eller sælge brændeovne og andre fastbrændsles fyringsanlæg, hvis der ikke foreligger en prøvningsattest. Vær derfor især opmærksom på dette såfremt der vælges en brugt ovn. Ejeren skal opbevare prøvningsattesten så længe fyringsanlægget er tilsluttet, og ved evt. videresalg skal attesten følge med. Hvis brændefyring kun er tænkt…